Livsstilen och kläderna

Inom alla grupper i samhället finns det en speciell livsstil. På en del grupper och kulturer är livsstilen och kläderna något mycket viktigt och något som verkligen syns. På andra grupper kommer det inte att vara lika märkbart. I mångt och mycket är det väl just livsstilen att vara punkare som är den som verkligen syns mest, men att vara hårdrockare kan också det vara något som verkligen står ut. Det hela handlar helt enkelt om vilken person du är och hur mycket du vill visa det för andra människor. Att vara hårdrockare eller punkare och välja den livsstilen och de kläder den inneblivsstilenär, kommer att vara något som gör att du verkligen står ut i mängden.

Just livsstilen punkare är det som syns mest. Här handlar det om att på ett visuellt sätt opponera sig mot allt kommersiellt i samhället. Just livsstilen punkare har i och med detta blivit politiskt associerad med kommunism, vilket i och för sig är något som verkligen ligger nära detta tankesätt. Frågan är dock egentligen om en punkare verkligen vill bli partipolitiskt associerad. Detta är nog faktiskt något som inte spelar någon roll för den riktiga punkaren, som egentligen inte är den som har något större intresse av politiken på något högre plan.

Behöver du ha ett stort självförtroende för livsstilen som punkare?

På frågan om det behövs ett stort självförtroende gällande just livsstilen punkare, är detta nog något mycket individuellt. Precis som inom alla andra grupper och kulturer kommer det att finnas personer med egenskaper som ledare, medan det samtidigt finns de som bara hänger med och gömmer sig i den stora massan. Det enda du kommer att behöva är ett stort självförtroende, för i livet handlar det om att inneha de egenskaperna som gör dig unik som person och ger dig de verktygen att skapa ditt eget liv.